નવાજૂની-૧૭- નાતાલ

  • બધા મિત્રો ને નાતાલ (Christmas) ની શુભકામના.
  • ઠંડી લાગે છે પાછલા બધા રેકોર્ડ તોડશે.
  • ટોસ્ટમાસ્તર CC# ૬ ની તૈયારી પુર જોશ માં ચાલી રહી છે.
  • સ્કુલ માં હમણાં મીની વેકેશન એટલે આપણો ઓવર ટાઈમ.
  • Origami અને collage ના અખતરા ચાલે છે.
  • વર્ડપ્રેસે પાછો નવો અખતરો કર્યો આ ભાઈ પણ જરા જપતા નથી.
Advertisements
નવાજૂની-૧૭- નાતાલ