વિચારોનો અચાર-૫


જ્યાર સુધી ઇતિહાસકારો સિંહ ના હશે ત્યાર સુધી શિકારમાં યશ ગાથા શિકારી ની જ થશે.

…………………………………………………………………………………………………..આફ્રિકન કેહવત

Advertisements
ક્વોટ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s