નવાજૂની-15-તો મિલતે હે ઈદ કે બાદ


  • રમદાન પૂર્ણ થયો, સાથે ઉપરનીચે થયેલ ઓફિસ/કામ-કાજ/બ્લોગ ને થાળે પડશે.
  • છ દિવસનું મીની વેકેશન ઉજવવાની પુર જોશ માં તય્યારી ચાલી રહી છે.
  • વેકેશન નો એહવાલ પાક્કો !

તો મિલતે હે ઈદ કે બાદ……………………………………………………………………………….

Advertisements
નવાજૂની-15-તો મિલતે હે ઈદ કે બાદ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s