નવાજૂની-૧૪-ચૂંટણી


  • “નમો” સામે બધા “મોન”.
  • શુક્રવારે આપને પણ બિન-હરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા (અરે ભાઈ ટોસ્ટમાસ્તર ક્લબ ની ચૂંટણી હતી)
  • “પપ્પા તમારા પપ્પા મને પજવે છે“  આજકાલ ઘરમાં આવા સંવાદ રોજ સંભળાય છે. (બસ હવે થોડા જ દિવસો માટે)
  • મેંગો ની મઝા માનવા માં તડબૂચને તરછોડયું  છે,
  • Y2K કે ગયું અને આ નવું Y2038 આવી રહ્યું છે.
  • ટોસ્ટમાસ્તર ઉપર બીજી એક પોસ્ટ લખવા માટે કોશિશ ચાલી રહી છે.

                                                                                                                            ……. વધુ આવતા અંકે

Advertisements
નવાજૂની-૧૪-ચૂંટણી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s