નવાજૂની-૧૩


  • એક લાંબા સમય પછી ધાર્મિક સફર કરવામાં આવી . સાથે ૧૨ કલાક બસની મુસાફરી નો આનંદ નફામાં.
  • હાલ  માતા-પિતા આવેલ હોવાથી સમયપત્રક થોડું આડું અવળું થયેલ છે.
  • ગયા શુકવારે ટોસ્ટમાસ્ટર Annual Division contest માં Sargent  At  Arm ની ફરજ બજાવવાની બહુ મઝા આવી.
  • આવતા વર્ષે સ્પર્ધા માં ભાગ લેવામાં આવશે (આશા અમર છે).
  • સુરજ દાદા જોરમાં ચમકી રહ્યા છે.
  • Windows 8 ઉપર થોડા મહિનાથી હાથસાફ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ( બીજા માટે).
Advertisements
નવાજૂની-૧૩

2 thoughts on “નવાજૂની-૧૩

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s