આજે હું


આજે હું

૩૬ વર્ષ કે ૪૩૨ મહિના કે ૧૮૭૮ અઠવાડિયા કે ૧૩૧૪૮ દિવસ જુનો થયો.

….. વિવિધ માધ્યમો થી શુભકામના ના સંદેશ મળી રહ્યા છે. અને ખાસ  પત્નીશ્રી  તરફથી ૮ હસ્તલિખિત છુપા સંદેશા મળ્યા છે(મળી રહ્યા છે).

 

 

 

Advertisements
આજે હું

One thought on “આજે હું

  1. વાહ, મસ્તભાઈ, વાહ !!!
    કલાક, મિનિટ અને સેકંડના મોટા આંકડાઓ તૈયાર મળી ગયા હોત તો મજા આવત !
    ‘મસ્ત’ તખલ્લુસથી સાચે જ મસ્ત પ્રકૃતિના લાગો છો !
    બ્લોગ વર્લ્ડમાં ફરી ક્યાંક ભેટીશું. ધન્યવાદ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s