નવાજૂની-૫


૧. સૂરજ દાદા નું મૂડ ધીમે ધીમે જામી રહ્યું છે.

૨. અહીં વરસાદના માવઠા પછી ધૂળ ઉડે છે (સાચ્ચે જ).

૩. બાળકની  સ્કુલ શરૂ થયા પછી લાગે છે કે પૂરી જિંદગી સ્કુલ અને વૅકેશન ના આજુબાજુ સંકેલાય ગઈ છે.

૪. મોસમના બદલાવ સાથે જ પાછી શરદી ખાંસી  ની મથામણ પાછી શરૂ.

૫. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા (ગંભીરતા થી લેવું પડશે ).

૬. કર્મ કરી લે, કર નહીં ફલની ચિન્તા તું. (વધારે નહિ તો થોડું તો કરવું જ રહ્યું ).

આડઅસર:

* તમારા ફોટામાં રહેલા રંગની શોધ કરો. (ઓળખો)  http://labs.tineye.com/color/

* તમારા રંગના ફોટાઓ શોધ કરો.   http://labs.tineye.com/multicolr

Advertisements
નવાજૂની-૫

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s