નવાજુની-૨


  • પહેલી વાર ઇ-પુસ્તક ખરીદી કરવામાં ( ઓનલાઈન) આવી છે, હમણાં સુધી મફત માં મળેલા  પુસ્તકો જ વાંચવામાં આવ્યા હતા.
  • એમાઝોન.કોમ નું એન્ડ્રોઇડ માટેનું એપ સરસ છે. છેલ્લે વાંચેલું પાનું યાદ રાખે છે.
  • મુલાકાત:  નવા  બનેલા  ગ્રાન્ડ એવન્યુ મોલ ની એક મુલાકાત લીધી હતી. આમ જોઈએ તો એવન્યુ મોલ  છેક ૨૦૦૮ માં બન્યો હતો પરંતુ તેના ફેસ-૨ નું (ગ્રાન્ડ એવન્યુ ) હમણાં થોડા દિવસો પહેલા ઉદ્ઘાટન થયું હતું. ગ્રાન્ડ એવન્યુનું આર્કિટેક્ચર  યુરોપ ના બઝાર ના થીમ પર બનાવવામાં આવેલ છે. મોલ માં ફરતા આપણે એમ જ લાગે  કે આપણે યુરોપ ના કોઈ રસ્તા પર વિન્ડો શોપ્પીંગ કરતા હોઇએ કેમ કે અહીં પણ આપણા ખિસ્સાને   વિન્ડો શોપ્પીંગ જ પોસાય.GA-1  GA-3GA-4GA-2
Advertisements
નવાજુની-૨

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s