હાર્ડડીસ્ક ને શ્રદ્ધાંજલિ


શ્રી/શ્રીમતી  હાર્ડડીસ્ક તું આજે  છેલ્લો શ્વાસ લઇ  છેલ્લા પાંચ વરસ નો સાથ આમ છોડીને જઈશ તેમ નહોતું વિચાર્યું. તું જતા જતા મારા વર્ષો ની યાદ એવા  ફોટા અને ડેટા પણ તું તારા સાથે લઈ ગઈ.

ભલું થજો પેલા અધૂરા Backup નું બાકી આપનું તો પૂરું Pack Up  નક્કી જ હતું.

અને છેલ્લે “Backup લેતો નર સદા સુખી”  હવેથી Offline સાથે online Backup રાખવું જ રહ્યું.

Advertisements
હાર્ડડીસ્ક ને શ્રદ્ધાંજલિ

2 thoughts on “હાર્ડડીસ્ક ને શ્રદ્ધાંજલિ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s