પ્રત્યાગમન


મારા બ્લોગ મિત્રો

લાંબા વિરામ પછી ફરી લખવાનું કરી રહ્યો છું.   બહુ કામ, નવી નોકરી, નવું વરસ, અને આળસ બધું સાથે આવ્યું.

ચાલો જાગ્યા ત્યારથી સવાર.  🙂   આજથી  ફરી લખવાનું સારું કરું છું , નિર્ણય કર્યો છે કે અઠવાડિયામાં એક પોસ્ટ તો મુકવિજ.

Advertisements
પ્રત્યાગમન

3 thoughts on “પ્રત્યાગમન

  1. અમે પણ તમારા જેવા બ્લૉગની શાળામાં નવશીખીયા પેકી એક છીએ, ફરક માત્ર એટલો કે અમારી પાસે હવે સમયની છત છત જ છે તો પોતાના આગવા વિચારોને સુઘડ ભાષામાં ઢાળવાની આવડત બાબ્તે થોડી કચાશ અનુભવાય.સાવે સાવ સંપૂર્ણ તો કોણ જ હોય કે આપણે પણ થઇ જઇએ!સંપર્કમાં રહેવામાં મજા આવશે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s