થોડી ગમ્મત


થોડી ગમ્મત.
જો અંગ્રેજી ક્રિકેટર ના નામો ને આપને ગુજરાતી માં ભાષાંતર કરીએ તો કેવી મઝા પડે.
Rose Taylor
ગુલાબ દરજી
Michel Clark
માઇકલ કારકુન
Steven Smith
સ્ટીવન લુહાર
Cameron White
કેમરૂન સફેદ
Ian Bell
ઇયાન ઘંટ
Ian Blackwell
ઇયાન કાળોકૂવો
Grahm Onions
ગ્રહામ કાંદો
Christopher Read
ક્રિસ્તોફર વાંચતો
Ryan Sidebottom
રયાન બાજુનીચે
Grame Swann
ગ્રાહ્મ બતક
Jemes Tredwell
જેમ્સ સારોધંધો
Regan West
રેગન પશ્ચિમ
Gray Wilson
ઝાંખો વિલસન
Mark Boucher
માર્ક કસાઈ
Ahwell Prince
અહવેલ રાજકુંવર
Advertisements
થોડી ગમ્મત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s