ગૂગલે+


એક સારા સમાચાર…. ગૂગલ + મારી office ચાલે છે.

બાકી અમરા IT security એ તો બધું બ્લોક કરી રાખ્યું છે. જોવાનું છે કે ગૂગલ + કેટલા દિવસ ચાલે છે. ( પર આધાર રાખે છે ક્યારે તેમને ખબર પડે છેકે ગૂગલે + ચાલે છે ?)

facebook, messenger, ઓરકુટ , બધું જ બંધ કામ ના સમય માં સમાજ સેવા નહિ ( no sosial network in working hour)

Advertisements
ગૂગલે+

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s