બહારગામ માં કોઈ ઓળખીતું મળી જાય તો નજદીકનો મિત્ર બની જતો હોય છે


આજે ઓફિસમાં એક ગુજરાતી સજ્જન સાથે મુલાકાત થઈ. ઘણા સમય પછી કોઈના સહતે ગુજરાતી માં વાત કર્યાનો આનદ મળ્યો. બહારગામ માં કોઈ ઓળખીતું મળી જાય તો નજદીકનો મિત્ર બની જતો હોય છે.
પણ કેવી વિચિત્રતા અહી પડોશી દેશના (પાકિસ્તાન,બાંગ્લાદેશ,નેપાળ)લોકો સાથે હિન્દી માં વાત કરવાની અને આપના દેસ ના ( દક્ષિણ ભારતીય ) જોડે ઈંગ્લીશ કે અરબિક્ માં વાત કરવાની .

Advertisements
બહારગામ માં કોઈ ઓળખીતું મળી જાય તો નજદીકનો મિત્ર બની જતો હોય છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s